Opprette ny person

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personer >

Opprette ny person

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Opprette person fra populasjonsbildet

Under overskriften Pasient ligger menyvalget Ny person. Herfra kan du få frem et skjermbilde for å legge inn personalia for en ny pasient. Det kreves fullt personnummer for å legge inn ny pasient, kjønn settes automatisk basert på personnummeret.

 

Personer må være unike

Det kan bare være en person med samme personnummer i databasen.  Det kan også bare være én person med samme kombinasjon av fornavn, etternavn og fødselsdato, selv om de har forskjellig personnummer.

 

Slavemodus

Noen steder er FastTrak satt i noe som kalles "slavemodus".  Dette gjelder spesielt for diabetesjournalen som brukes på sykehus, NOKLUS Diabetes.  I slavemodus bør programmet bare bruke personer som er definert i et annet system (DIPS, Infodoc, Winmed), og innhentet via eget menyvalg for dette. Du vil bli varslet om dette hvis du prøver å opprette en ny person.  For å deaktivere meldingen må du endre en innstilling i Settings\emetra.ini:

 

[FastTrak]

Slave=0

 

 

 

Ny person skjermbilde

Ny person, FastTrak versjon 6

 

Hva hvis to personer har identiske personalia?

I de tilfellene hvor det faktisk finnes flere personer med eksakt samme fornavn, etternavn og fødselsdato må de gis et alias som tillegg til fornavn eller etternavn.  Dette kan være tittel eller et annet kjennetegn (F.eks. Fornavn: "Sjåfør Vidar" Etternavn: "Hansen" og Fornavn: "Snekker Vidar" Etternavn: "Hansen".  Uten et slikt "lokalt" tillegg i navnet er risikoen for forveksling betydelig.  Personene bør også gjøres oppmerksom på problemstillingen, og kanskje oppfordres til å ta et mellomnavn?