Opprette en ny bruker

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brukere og roller >

Opprette en ny bruker

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Brukertyper

Det finnes prinsipielt to typer brukere:

 

Windowsbrukere (NT Logins)

SQL Logins

 

Windowsbrukere anbefales alltid hvis dette er mulig.  Fordelen med denne typen brukere er at man slipper å ha et separat brukernavn/passord utover det man bruker ved pålogging til Windows.  Dette kan brukes ved lokale installasjoner på en enkelt maskin, og i nettverksmiljøer der man bruker Windows domenekontrollere for tilgangsstyring (Active Directory).

 

Opprette en ny bruker

Klikk på knappen Ny under brukerlisten i skjermbildet Brukere og Roller (Se figur 1).  Skriv inn ønsket brukernavn.  Husk å ta med domenenavn hvis det er en NT bruker som skal gis tilgang.  Brukernavnet skal da skrives på formen domene\bruker, f.eks. SHC\pettere

 

Tilgang til databaseserver

Tilgang til selve serveren gjøres normalt på gruppenivå av en lokal systemadministrator hvis man buker NT Brukere.  Ved bruk av SQL Logins er det ingen ekstra prosedyre for å gi tilgang til serveren.

 

Personalia

Du skal fylle ut personalia for alle brukere. Hvis personalia svarer til en person som allerede finnes i databasen er det tilstrekkelig å fylle ut personnummer og klikke på Lagre.

 

Tildele roller

Tildeling av roller skjer under fanearket Roller.  Du krysser av for de rollene brukeren skal ha.  Tildelingen av roller har umiddelbar effekt, det er ikke nødvendig å klikke Lagre.

 

 

 

Figur 1: Opprette ny bruker

Figur 1: Opprette ny bruker