Hente person fra eksternt system

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personer >

Hente person fra eksternt system

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Støttede systemer

FastTrak kan hente inn personalia på aktiv pasient fra DIPS, WinMed og Infodoc uten spesiell konfigurasjon.  Dette skjer ved at tittellinjen i journalsystemet gjenkjennes og tolkes.

 

Forutsetninger

For å kunne gjenkjenne hvilken pasient som er aktiv i journalsystemet må personnummeret vises i tittellinjen.  I DIPS er dette en innstilling som kan gjøres av brukeren selv.

 

Praktisk bruk

Når en journal hentes frem i et ekstern system vil det legges en link til denne personen under Pasient på åpningsbildet i FastTrak.  For å hente inn pasienten klikker du bare på denne linken.

 

H-nummer og D-nummer

FastTrak vil ikke hente inn pasienter som ikke har ordinært fødselsnummer via denne integrasjonen.  Det gjelder typisk asylsøkere, utenlandske arbeidstakere og andre som er i Norge midlertidig, og derfor ikke har fått fullt personnummer.

 

Les mer om F-nummer, H-nummer og D-nummerWikipedia.