Gjenopprette bruker

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brukere og roller >

Gjenopprette bruker

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bakgrunn

I noen tilfeller kan brukere være listet opp i brukerlisten på vanlig måte, men får likevel feilmelding ved pålogging om at de mangler brukerkonto.  Dette kan skyldes at brukeren har vært slettet og gjenopprettet i Active Directory (AD).  Problemet løses ved å gjenopprette brukeren.  Se også teknisk beskrivelse i et eget kapittel "Orphaned users".

 

Praktisk gjennomføring

Marker brukeren i brukerlisten, høyreklikk og velg "Gjenopprett bruker".

 

Merk

Gjenopprettede brukere mister medlemsskapet i sine roller, og tildeling av spesialroller må derfor gjøres på nytt.