Hente inn person

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personer >

Hente inn person

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aktive pasienter

For å åpne journalen på en aktiv person, bruker du pasientlisten som ligger synlig til venstre i startbildet.

 

Ikke-aktive pasienter

Pasienter som ikke lenger er aktive må hentes fra hovedmenyen til høyre i startbildet, under den første avsnittet: Pasient - Finn person.  Du kan søke frem pasienter på

 

1.Etternavn,

2.Fødselsdato

3.Fullt personnummer

4.Løpenummer (også kalt PID)

 

Løpenummeret er det blå nummeret som er foran pasienten i listen over aktive pasienter.

 

Folkeregisteret

FastTrak kan søke i folkeregisteret etter personer, forutsatt at dette er konfigurert.  Det er to måter å søke i folkeregisteret på

 

1.Fødselsdato + minst to bokstaver fra etternavnet, f.eks. 151295 KRANK

2.Fullt personnummer

 

Det er ikke mulig å søke bare på fødseldato eller bare på navn.