Praktisk gjennomføring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NOKLUS Diabetes > Eksport av data >

Praktisk gjennomføring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Last ned programvare for uttrekk

Klikk på linken under

 

http://binaries.fasttrak.no/NDV2018.zip

 

Velg "Save as" og legg zip-filen på et egnet sted.

 

Installasjon

Åpne zip-filen, kopier mappene Export og Lookup til samme mappe hvor FastTrak.exe ligger. Dersom du får melding om filene finnes fra før, velger du å overskrive filene.

 

Start prosessen

Start programmet som ligger under FastTrak\Export mappen (NdvEksport.exe). Klikk på knappen "Start automatisk uttrekk". Denne prosessen kan ta mange minutter.  

 

I grove trekk inneholder uttrekket disse elementene:

oInnhenting av nye laboratoriedata fra DIPS, WinMed eller Helse Vest IKT sine labtjenester.

oKontroller samtykkestatus for pasienter

oGenerere XML filer for hvert sykehus som bruker denne installasjonen.

oPakke og kryptere XML-filer til en enkelt ZIP-fil (legges i samme katalog som NdvEksport.exe), filnavn er basert på databasenavn, se avsnitt om teknisk informasjon.

 

Dersom dere møter på feilmeldinger, kontakt moe@dips.no.