Hva som eksporteres

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NOKLUS Diabetes > Eksport av data >

Hva som eksporteres

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pasienter som inkluderes

Det hentes bare ut data på pasienter som har

 

Fullt personnummer

Dokumentert samtykke (registreres vanligvis i grunnskjema, se bildet).

 

Registrering av samtykke

Registrering av samtykke

 

Hvilke data?

Det samles bare inn data som er relevante for diabetesbehandlingen. Dette er et forhåndsdefinert utvalg av data fra skjemaene Grunndata, Poliklinisk kontroll, Insulindosering og Årskontroll.  Det samles ikke inn informasjon fra fritekstfelter.  Registervariable er markert med fet skrift i skjemaene.  En komplett liste over variable kan fås ved henvendelse til registeret, eller du kan se en teknisk beskrivelse av det her (linken åpner i et nytt vindu)  I tillegg til data som er markert i skjemaene samles det inn et sett med labdata:  

 

B-HbA1c

Lipidstatus (S-LDL-kolesterol, S-HDL-kolesterol, S-Triglyserider)

Nyrestatus (S-Kreatinin, U-Albumin/Kreatinin ratio)