Nytt i 2014

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NOKLUS Diabetes > Eksport av data > Tekniske detaljer >

Nytt i 2014

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Endringer

Datainnhenting for 2013 (starter 1.januar 2014) skal bruke frittstående eksportprogram, NdvExport.exe.  Klassifisering av labdata er ikke lenger hardkodet, men benytter filen \Lookup\LabClass.xml.  

 

Det nye eksportprogrammet går mot direkte mot tabeller og genererer XML-filene selv.  Tidligere ble det brukt prosedyrer i databasen som genererte tabeller basert på views.

 

Opprydding

Databaseversjon 6035 fjerner prosedyrer som tidligere ble brukt under uttrekk av data til NDV, og eldre eksportprogrammer vil ikke fungere.

 

Kjente problemer

Lagring av labklassifikasjon fungerer ikke på databaseversjoner eldre enn 6009, fordi prosedyren dbo.UpdateLabClassId mangler.  Data vil derfor bli hentet ut med den klassifiseringen som allerede er brukt i NOKLUS Diabetes.  Labklassifisering bør derfor kjøres på nytt i NOKLUS Diabetes på forhånd.