Nytt i 2015

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NOKLUS Diabetes > Eksport av data > Tekniske detaljer >

Nytt i 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ny versjon av opplastningsklient

Det er laget en ny versjon av opplastningsklienten som mellomlagrer de krypterte filene i Windows Azure, før de lastes ned til registeret og deretter slettes. Normalt blir filene bare liggende noen få timer på Azure.

 

Ytelsesforbedring

Programmet fra 2014 gikk ganske tregt, brukte mye minne og gav lite tilbakemelding underveis.  Årets versjon er endret slik at XML-filene skrives direkte til en TFileStream i stedet for å skrive til en TStringList som derettr lagres.  Dette reduserer minneforbruket betraktelig.  I tillegg hentes både skjemadata og labdata per pasient, noe som gir mindre "tunge" spørringer og anledning til å vise fremdrift på en bedre måte.

 

SykehusId

I Helse Nord har flere foretak nå slått sammen DIPS-databasene til en felles base.  Dette gjelder per 20. januar 2015 Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset.  Fra midten av februar vil dette også gjelde Nordlandssykehuset.

 

Kjente problemer

Dette er en liste over de problemer som vi kjenner til per 20. januar 2015.

 

Programmet krever UPDATE rettigheter på tabellen dbo.StudCase.  Hvis programmet kjøres av andre enn databaseeier kan kjøringen feile med beskjed om at denne rettigheten mangler.

Hvis programmet kjøres fra en maskin som ikke har Oracle-klient installert vil den ikke kunne hente inn labdata.  Dette gjelder alle steder der DIPSLink Views brukes for denne innhentingen.  Dette kan gjelde f.eks. Fredrikstad ved oppkobling via Sykehuspartner sin driftsportal.

Opplastingsprogrammet NdvClient.exe fungerer ikke alle steder pga. brannmurer.  Dette gjelder stort sett overalt i Helse Nord og Helse Sør Øst.  Fungerer i Helse Vest.