Nytt i 2016

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NOKLUS Diabetes > Eksport av data > Tekniske detaljer >

Nytt i 2016

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Variabelnummer

Innhenting av data skjer ved hjelp av variabelnummer i stedet for variabelnavn.  Endringen er gjort fordi variabelnummer er stabilt, mens variabelnavn i prinsippet kan endres over tid.

 

Nye variable

Det hentes to nye variable, 3220 (Antall symptomgivende hypoglykemier per måned), og 3908 (Døgndose insulin).

 

Tekniske endringer

Prosedyren NDV.GetCenterList brukes ikke lenger, i stedet spørres det direkte mot tabellen dbo.StudyCenter.