Tekstfelter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjemautfylling >

Tekstfelter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Identifisering

Tekstfeltene er markert med bilde av en notatblokk lengst til høyre i bildet (se variabel 4237 Dagens problemstilling nederst på siden).  Det er samme markering enten det er et felt som har plass til én eller mange linjer med tekst.

 

Flere linjer

Noen tekstfelter er laget for å ha plass til mer enn én linje.  Disse vil i utgangspunktet vises med plass til ca 4 linjer, men vil automatisk bli større for å gi plass til teksten som skrives inn.

 

Linjeskift

For å få inn linjeskift i tekstboksen må du trykke på tastekombinasjonen <Skift> + <Enter>.  Hvis du bare trykker <Enter> vil du gå videre til neste felt.

 

clip0195