Testpersoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personer >

Testpersoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Testpersoner

Bruk av testpersoner bør avgrenses for å unngå forveksling.  Kompetansesenteret for IT i Helsevesenet (KITH) har laget et dokument med felles testaktører som skal brukes under akseptanstesting av meldinger.  Vi anbefaler at de samme brukes som generelle testpersoner. Dette er en liste over pasienter som er definert i dette dokumentet.

 

Født

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Fødselsnummer

15,07.1965

Roland

Gundersen

Mann

15076500565

21.01.1964

Finn

Dottno

Mann

21016400952

12.05.1979

Gry

Telokk

Kvinne

12057900499

13.11.1969

Line

Danser

Kvinne

13116900216

14.01.1998

Folke

Danser

Mann

14019800513

05.07.1935

Ærlend

Sørgård

Mann

05073500186

02.03.1990

Tor-Erik

Älmgren

Kvinne

02039000183

08.07.1970

Mariôn

Änglegård

Kvinne

08077000292

15.04.2006

Bent

Aalvik

Mann

15040650560

21.03.2005

Jannice

Søreng

Kvinne

21030550231

12.05.2000

Annikén

Änglegård

Kvinne

12050050295

 

Ressurser

Les mer om testmateriale fra KITH.

 

Markere en pasient som test-pasient

For å kunne markere pasienter som test-pasienter må bruker ha rollen Superbruker. Brukere med denne rollen kan åpne en pasient, og deretter dobbelt-klikke på ikonet til venstre for pasient-navnet. Bruker vil da få spørsmål om pasienten skal få status som en test-pasient. Tilsvarende kan test-pasienter markeres som ordinære pasienter.